Quyền riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng, vì thế circadia.vn bảo mật thông tin khách hàng theo các cam kết sau:

circadia.vn hoàn toàn tuân theo Đạo luật Bảo mật năm 1988 về việc:
• Thu thập thông tin khách hàng;

• Cập nhật thông tin khách hàng;

• Bảo mật thông tin khách hàng;

• Thu thập dữ liệu máy tính;

• Thay đổi của Chính sách bảo mật.

1. Thu thập thông khách hàng:

Thông tin cá nhân của khách hàng mà Nước Hoa THẬT thu thập bao gồm:

• Họ và tên;

• Địa chỉ;

• Email;

• Số điện thoại.

circadia.vn cam kết thông tin cá nhân thu thập sẽ chỉ sử dụng trong nội bộ. Khi quý khách đăng ký tài khoản tại circadia.vn, thông tin cá nhân được sử dụng cho một hoặc tất cả trong các mục đích sau đây:

• Cung cấp dịch vụ và thông tin qua website circadia.vn theo yêu cầu của quý khách;

• Thông báo về việc hỗ trợ khách hàng;

• Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, khuyến mãi, tiếp thị. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo;

2. Cập nhật thông tin khách hàng:

Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký tại circadia.vn

3. Bảo mật thông tin khách hàng:

circadia.vn đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:

• Giới hạn truy cập thông tin cá nhân;

• Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép;

• Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi;

4. Thu thập dữ liệu máy tính:

Khi quý khách đến thăm circadia.vn, hệ thống sẽ tự động lưu trữ thông tin mà trình duyệt của quý khách gửi đến. Những thông tin này bao gồm:

• Địa chỉ IP của quý khách hàng;

• Loại trình duyệt;

• Những trang mục trong circadia.vn mà quý khách ghé thăm;

• Khoảng thời gian quý khách đã xem những trang mục đó, sản phẩm, tìm kiếm thông tin trên trang website, thời gian và ngày tháng truy cập, và các số liệu thống kê khác…

Các thông tin đó được thu thập cho mục đích phân tích và đánh giá để góp phần cải thiện website, dịch vụ và sản phẩm mà circadia.vn cung cấp. Những dữ liệu đó sẽ không có liên quan gì đến các thông tin cá nhân khác.

5. Thay đổi chính sách bảo mật:

circadia.vn có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang website circadia.vn

Nếu quý khách cho rằng bảo mật của quý khách bị circadia.vn chưa đảm bảo, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng circadia.vn tại địa chỉ 60A Cao Thắng, P.5,Q.3 để được hỗ trợ giải quyết.

Trân trọng.