Trung tâm đào tạo Everlasting beauty care là nơi thường xuyên tổ chức đào tạo các kiến thức về thẩm mỹ học, kinh doanh spa cho nhiều đối tượng gồm Bác sĩ, các chủ đầu tư, các bạn đam mê kinh doanh nghành mỹ phẩm và skin care. Ebcare hướng đến vai trò quan trọng trong việc đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao kỹ năng điều trị kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp cho nghành Spa Việt Nam. Công ty Ebcare hàng năm đều mời các chuyên gia từ Hoa Kỳ về tham gia huân luyện các khách hàng thân thiết của công ty và các bạn có nhu cầu nâng cao kiến thức.

Các Bác sĩ, các chủ đầu tư, các bạn đam mê kinh doanh nghành mỹ phẩm và skin care đến tham dự đông đủ

Các Bác sĩ, các chủ đầu tư, các bạn đam mê kinh doanh nghành mỹ phẩm và skin care đến tham dự đông đủ

 Xem thêm