1. Nội thành TP. Hồ Chí Minh (Từ 1-10km từ chợ Bến Thành).

►► Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng. Nhân viên của circadia.vn sẽ giao hàng đúng theo địa chỉ bạn cung cấp.

►► Thời gian giao hàng: Trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhân viên của circadia.vn xác nhận đơn đặt hàng của bạn.

►► Trường hợp bạn đi vắng, vui lòng ủy thác, thông báo người thanh toán và nhận hàng thay.

2. Ngoại thành TP. Hồ Chí Minh (>10km từ chợ Bến Thành) và các tỉnh thành.
►►Các bạn vui lòng chuyển khoản trước Tiền Hàng + Tiền Cước Vận Chuyển (nếu có) vào một trong các tài khoản nêu tại mục Hướng dẫn Thanh toán.
►► Hàng được gửi cho bạn qua nhà cung cấp dịch vụ EMS.