Mô tả:
7

Loại bỏ sự tích tụ keratin và giúp làm sáng và làm rõ. Sử dụng trên chai sạn khô bàn tay, bàn chân, đầu gối, khuỷu tay

Dung tích:

Enzyme Powder – 4 oz (118grams)

Activator – 8 fl oz (236ml)

Loại da chỉ định:

Làm hư hại môi trường da. Xem thêm

Mô tả:6

Loại bỏ chất sừng tích tụ và giúp làm sáng và làm rõ

Sử dụng trên chai sạn khô bàn tay, bàn chân, đầu gối hay khuỷu tay, lưng và tay.

Dung tích:

Khô Enzyme Powder – 4 oz (118grams)

 Xem thêm

Mô tả:

Loại bỏ chất sừng tích tụ và giúp làm sáng và làm rõ.5

Dung tích:

Khô Enzyme Powder – 4 oz (118grams)

Activator – 8 fl oz (236ml)

Loại da chỉ định:

 Xem thêm