Sản phẩm peel da, Công nghệ peel da, phục hồi da hư tổn, sản phẩm peel da cho spa, công nghệ thay da sinh học, sản phẩm thay da sinh học, sản phẩm phục hồi tái tạo da

Công ty cung cấp sản phẩm peel da cho spa, cung cấp sản phẩm phục hồi da, phân phối các sản phẩm chăm sóc da circadia, Đào tạo chuyển giao công nghệ peel da, chuyển giao công nghệ chăm sóc da tại Việt Nam.

CÔNG TY TNHH EVERLASTING BEAUTY CARE


CIRCADIA-VIET-NAM
CIRCADIA VIỆT NAM

 

Chúng tôi Công ty EVERLASTING BEAUTY CARE (EBCARE) tự hào với sứ mệnh của mình kế thừa truyền thống và hoài bảo của Giáo sư Dr. Pugliese người sáng lập nên CIRCADIA by Dr.Pugliese

CONG-TY-HYDRAFACIAL-MO-RONG-QUAN-HE-HOP-TAC-VOI-CIRCADIA
CÔNG TY HYDRAFACIAL MỞ RỘNG QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI CIRCADIA

Công ty HydraFacial thông báo họ đã mở rộng quan hệ đối tác với Circadia, cung cấp Chrono-Peptide Booster và ProTec Plus Booster cho các nhà cung cấp HydraFacial tại hơn 40 quốc gia.


Trang:
Thông tin đang được cập nhật