Giỏ hàng

VỀ CHÚNG TÔI

CIRCADIA VIỆT NAM


Chúng tôi Công ty EVERLASTING BEAUTY CARE (EBCARE) tự hào với sứ mệnh của mình kế thừa truyền thống và hoài bảo của Giáo sư Dr. Pugliese người sáng lập nên CIRCADIA by Dr.Pugliese

CÔNG TY HYDRAFACIAL MỞ RỘNG QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI CIRCADIA


Công ty HydraFacial thông báo họ đã mở rộng quan hệ đối tác với Circadia, cung cấp Chrono-Peptide Booster và ProTec Plus Booster cho các nhà cung cấp HydraFacial tại hơn 40 quốc gia.